Aktuelt

Daglig leder har erstatningsansvar for tap selskapets medkontrahenter lider

I en ny dom fra Høyesterett konstaterer domstolen at daglig leder har et ansvar for at selskapet han leder har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner. Høyesterett sier også at det også er andre grunnlag som kan føre til erstatningsansvar for daglig leder. I denne saken var det prinsipielle spørsmålet for Høyesterett om daglig leder har […]
Les saken 13.02.2018

Høyesterett avsier sin første dom om skattelovens § 14-90 – Bortfall av underskudd

Den 20. desember 2017 (HR-2017-2410-A) avsa Høyesterett sin første dom om skattelovens § 14-90, avskjæring av underskudd til fremføring. Et selskap A som var minoritetsaksjonær i et annet selskap B, hadde kjøpt ut de andre aksjonærene i selskap B. Det oppkjøpte selskapet B hadde et betydelig akkumulert fremførbart underskudd, som i de følgende år ble […]
Les saken 02.01.2018

Advokat/advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk erfaring med eller uten portefølje. Vi har et sterkt faglig fokus med fag-/bransjegrupper og klare mål og ambisjoner for vår virksomhet. Det ønskes derfor engasjement knyttet til dette. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er opptatt av at den/de aktuelle passer […]
Les saken 12.12.2017

Partner – Ole Kristian Nag

Vi har gleden av å meddele at advokat Ole Kristian Nag har trådt inn som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS. Advokat Nag har bakgrunn fra Advokatfirmaet Harris, KPMG Law Advokatfirma og Kluge Advokatfirma. Advokat Nag jobber med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett. Advokat Nag har videre lang erfaring […]
Les saken 19.01.2017