Aktuelt

Kan man bli ruinert av å være styremedlem?

I kronikk i Bergensavisen (BA) i dag stiller advokat Ole Kvelstad spørsmålet om man kan bli ruinert av å være styremedlem. Konkursene i kjølvannet av Sykkel-VM i Bergen i 2017 viser at dette er en svært relevant problemstilling. En konsekvens kan bli at ett styremedlem vil måtte dekke hele tapet alene dersom kreditorene går på […]
Les saken 16.04.2018

Daglig leder har erstatningsansvar for tap selskapets medkontrahenter lider

I en ny dom fra Høyesterett konstaterer domstolen at daglig leder har et ansvar for at selskapet han leder har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner. Høyesterett sier også at det også er andre grunnlag som kan føre til erstatningsansvar for daglig leder. I denne saken var det prinsipielle spørsmålet for Høyesterett om daglig leder har […]
Les saken 13.02.2018

Høyesterett avsier sin første dom om skattelovens § 14-90 – Bortfall av underskudd

Den 20. desember 2017 (HR-2017-2410-A) avsa Høyesterett sin første dom om skattelovens § 14-90, avskjæring av underskudd til fremføring. Et selskap A som var minoritetsaksjonær i et annet selskap B, hadde kjøpt ut de andre aksjonærene i selskap B. Det oppkjøpte selskapet B hadde et betydelig akkumulert fremførbart underskudd, som i de følgende år ble […]
Les saken 02.01.2018

Advokat/advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk erfaring med eller uten portefølje. Vi har et sterkt faglig fokus med fag-/bransjegrupper og klare mål og ambisjoner for vår virksomhet. Det ønskes derfor engasjement knyttet til dette. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er opptatt av at den/de aktuelle passer […]
Les saken 12.12.2017