Finansavisen 20. juni 2018. Søksmål mot styremedlemmer øker kraftig

Advokat og partner, Ole Kvelstad, er intervjuet i Fnansavisen, onsdag 20. juni 2018. Han har stor kompetanse om styreansvar og forsikring som her kommer tydelig til uttrykk. Kvelstad har følgende budskap: Du kan holdes økonomisk ansvarlig dersom du ikke gjør jobben din skikkelig som styremedlem. Styremedlemmer bør derfor tegne styreansvarsforsikring. Les hele saken…

Les mer

Kan man bli ruinert av å være styremedlem?

I kronikk i Bergensavisen (BA) i dag stiller advokat Ole Kvelstad spørsmålet om man kan bli ruinert av å være styremedlem. Konkursene i kjølvannet av Sykkel-VM i Bergen i 2017 viser at dette er en svært relevant problemstilling. En konsekvens kan bli at ett styremedlem vil måtte dekke hele tapet alene dersom kreditorene går på […]

Les mer

Daglig leder har erstatningsansvar for tap selskapets medkontrahenter lider

I en ny dom fra Høyesterett konstaterer domstolen at daglig leder har et ansvar for at selskapet han leder har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner. Høyesterett sier også at det også er andre grunnlag som kan føre til erstatningsansvar for daglig leder. I denne saken var det prinsipielle spørsmålet for Høyesterett om daglig leder har […]

Les mer

Advokat/advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk erfaring med eller uten portefølje. Vi har et sterkt faglig fokus med fag-/bransjegrupper og klare mål og ambisjoner for vår virksomhet. Det ønskes derfor engasjement knyttet til dette. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er opptatt av at den/de aktuelle passer […]

Les mer

Partner – Ole Kristian Nag

Vi har gleden av å meddele at advokat Ole Kristian Nag har trådt inn som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS. Advokat Nag har bakgrunn fra Advokatfirmaet Harris, KPMG Law Advokatfirma og Kluge Advokatfirma. Advokat Nag jobber med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett. Advokat Nag har videre lang erfaring […]

Les mer

Nådde frem i omstøtelsessak mot Staten

Profitek AS konkursbo v/bostyrer adv Gunnar A Haahjem fikk i dom av Gulating lagmannsrett 16.11.2016 medhold i krav om omstøtelse mot Staten v/kemneren i Bergen av betaling av arbeidsgiveravgift med kr. 6.416.409. Betalingen var forsinket med 63 og 64 dager, og fant sted cirka to måneder før fristdagen. Dommen inneholder en drøftelse av den såkalte […]

Les mer

Partner – Tormod Torvanger

Vi har gleden av å meddele at advokat Tormod Torvanger har gjeninntrådt som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS. Advokat Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, Advokatfirmaet Thommessen, Norges Handelshøyskole, PwC og fra vårt advokatfirma. Både ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og som skatteadvokat har Torvanger jobbet mye med den norske rederibeskatningsordningen. Ved NHH […]

Les mer

Åpning av konkurs i Fluid Control AS

Etter begjæring fra selskapets styre åpnet Bergen tingrett 25.10.2016 konkurs i Fluid Control AS. Advokat Gunnar A Haahjem i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch er oppnevnt som bostyrer. Fluid Control AS har drevet virksomhet med salg og utleie av høy- og lavtrykksutstyr samt slanger og koblinger, i hovedsak til oljerelatert næringsliv. Selskapet hadde ved konkursåpningen ca […]

Les mer