Aktuelt

Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019

I henhold til aksjeloven skal transaksjoner bestående i fisjon , fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling foretas i to trinn, nærmere bestemt i et trinn bestående i en beslutning og i et trinn bestående i gjennomføring av den aktuelle beslutning (etter utløpet av den kreditorfristen). Begge trinn skal meldes til Foretaksregisteret. Foretaksregisteret har bekjentgjort at beslutninger om […]
Les saken 19.09.2019

Høyesterett avsier sin første dom om skattelovens § 14-90 – Bortfall av underskudd

Den 20. desember 2017 (HR-2017-2410-A) avsa Høyesterett sin første dom om skattelovens § 14-90, avskjæring av underskudd til fremføring. Et selskap A som var minoritetsaksjonær i et annet selskap B, hadde kjøpt ut de andre aksjonærene i selskap B. Det oppkjøpte selskapet B hadde et betydelig akkumulert fremførbart underskudd, som i de følgende år ble […]
Les saken 02.01.2018