Aktuelt

Finansavisen 20. juni 2018. Søksmål mot styremedlemmer øker kraftig

Advokat og partner, Ole Kvelstad, er intervjuet i Fnansavisen, onsdag 20. juni 2018. Han har stor kompetanse om styreansvar og forsikring som her kommer tydelig til uttrykk. Kvelstad har følgende budskap: Du kan holdes økonomisk ansvarlig dersom du ikke gjør jobben din skikkelig som styremedlem. Styremedlemmer bør derfor tegne styreansvarsforsikring. Les hele saken…
Les saken 21.06.2018

Kan man bli ruinert av å være styremedlem?

I kronikk i Bergensavisen (BA) i dag stiller advokat Ole Kvelstad spørsmålet om man kan bli ruinert av å være styremedlem. Konkursene i kjølvannet av Sykkel-VM i Bergen i 2017 viser at dette er en svært relevant problemstilling. En konsekvens kan bli at ett styremedlem vil måtte dekke hele tapet alene dersom kreditorene går på […]
Les saken 16.04.2018

Daglig leder har erstatningsansvar for tap selskapets medkontrahenter lider

I en ny dom fra Høyesterett konstaterer domstolen at daglig leder har et ansvar for at selskapet han leder har gode nok regnskaps- og rapporteringsrutiner. Høyesterett sier også at det også er andre grunnlag som kan føre til erstatningsansvar for daglig leder. I denne saken var det prinsipielle spørsmålet for Høyesterett om daglig leder har […]
Les saken 13.02.2018

Høyesterett avsier sin første dom om skattelovens § 14-90 – Bortfall av underskudd

Den 20. desember 2017 (HR-2017-2410-A) avsa Høyesterett sin første dom om skattelovens § 14-90, avskjæring av underskudd til fremføring. Et selskap A som var minoritetsaksjonær i et annet selskap B, hadde kjøpt ut de andre aksjonærene i selskap B. Det oppkjøpte selskapet B hadde et betydelig akkumulert fremførbart underskudd, som i de følgende år ble […]
Les saken 02.01.2018