Advokat/advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk erfaring med eller uten portefølje.

Vi har et sterkt faglig fokus med fag-/bransjegrupper og klare mål og ambisjoner for vår virksomhet. Det ønskes derfor engasjement knyttet til dette.

Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er opptatt av at den/de aktuelle passer inn. Ulike tilknytningsformer kan vurderes herunder partnerskap/kontorfellesskap. Søknad med CV og øvrig dokumentasjon sendes til mail@rblaw.no.

For spørsmål kontakt advokat Gunnar A. Haahjem tlf. 928 50 972
eller advokat Knut-Terje Winther-Sørensen tlf. 991 14 454.