Partner – Tormod Torvanger

torvangerVi har gleden av å meddele at advokat Tormod Torvanger har gjeninntrådt som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS.

Advokat Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, Advokatfirmaet Thommessen, Norges Handelshøyskole, PwC og fra vårt advokatfirma. Både ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og som skatteadvokat har Torvanger jobbet mye med den norske rederibeskatningsordningen. Ved NHH har Torvanger, ved siden av sitt ansvar for skatterettsundervisningen, arbeidet med en doktorgradsavhandling om den norske rederibeskatningsordningen. Som skatteadvokat har Torvanger ytt tjenester knyttet til skipsfartsindustrien, olje- og gassindustrien og andre deler av norsk og utenlandsk næringsliv.

Han har omfattende erfaring med tvistesaker på skatteområdet. Ved siden av sitt virke i advokatfirmaet vil Torvanger fortsatt være tilknyttet NHH som foreleser i skatterett. Torvanger er styreleder i Skatterettslig forum i Bergen.