Åpning av konkurs i Fluid Control AS

Etter begjæring fra selskapets styre åpnet Bergen tingrett 25.10.2016 konkurs i Fluid Control AS. Advokat Gunnar A Haahjem i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch er oppnevnt som bostyrer.

Fluid Control AS har drevet virksomhet med salg og utleie av høy- og lavtrykksutstyr samt slanger og koblinger, i hovedsak til oljerelatert næringsliv. Selskapet hadde ved konkursåpningen ca 100 ansatte fordelt på to avdelinger i hhv. Bergen og Sola.

Vel en ukes tid etter konkursåpningen ble de samlede eiendelene i boet solgt til BR Industrier AS, som vil videreføre virksomheten i Stavanger. Eiendelene i Bergen er videresolgt til Flux Gruppen ved Active Service AS, som viderefører virksomheten innen slanger og koblinger og som har reengasjert flere av de tidligere ansatte i Bergen.

Selskapets eiendeler var ved konkursåpningen pantsatt til Danske Bank, som dermed vil motta det alt vesentlige av salgsoppgjøret. Boet antas foreløpig ikke å kunne gi dividende til usikrede kreditorer.

Kreditorer kan melde krav i boet til advokat Gunnar A Haahjem på e-post gh@rblaw.no Spørsmål om lønnsgaranti kan rettes til Vibecke Stokke Rye på 55 55 92 00 / vr@rblaw.no