Borgland Dolphin dømt til å betale MNOK 54,4 til Bergen Group Hanøytangen AS konkursbo

Borgland Dolphin Pte. Ltd – et selskap i Fred Olsen Energy ASA, er i voldgiftssak den 05.01.2017 dømt til å betale MNOK 54,4 med tillegg av renter MNOK 7,4 til Bergen Group Hanøytangen AS konkursbo v/bostyrer Gunnar A. Haahjem. Saken gjelder oppgjør for arbeider utført på riggen Borgland Dolphin vinteren 2014/2015. Dommen kan ikke ankes.

Forutsatt at fullt oppgjør mottas, vil den antatte dividenden fra konkursboet til alminnelige, usikrede kreditorer øke fra ca 18 % til anslagsvis 35 %.

Opdatert informasjon vil bli sendt kreditorene når bostyret har fått studert dommen nærmere og når oppgjør er mottatt. Kopi av dommen følger vedlagt.