Frister for registrering i Foretaksregisteret i 2019

I henhold til aksjeloven skal transaksjoner bestående i fisjon , fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling foretas i to trinn, nærmere bestemt i et trinn bestående i en beslutning og i et trinn bestående i gjennomføring av den aktuelle beslutning (etter utløpet av den kreditorfristen). Begge trinn skal meldes til Foretaksregisteret.

Foretaksregisteret har bekjentgjort at beslutninger om fisjon , fusjon, kapitalnedsettelse og avvikling må være sendt Foretaksregisteret elektronisk innen 20. oktober 2019 for at man skal kunne ha en sikker forventning om at den påfølgende gjennomføring lar seg registrere innen utløpet av året. Den elektroniske meldingen om gjennomføring av den tidligere meldte beslutning må være mottatt av Foretaksregisteret innen 12. desember 2019 for at man skal kunne ha en sikker forventning om at gjennomføring lar seg registrere før årsskiftet.