Anne Cathrine Ellingsen Berg

Partner - Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 477 16 707
E-post: acb@rblaw.no

Berg arbeider hovedsakelig med rådgivning og tvister knyttet til skatt, avgift, selskapsrett, restruktureringer og generasjonsskifter. Hun bistår også med generell forretningsjuss og juridiske problemstillinger i tilknytning til offentlige anskaffelser.

Hun har jevnlig oppdrag som bostyrer ved Nordhordland tingrett. Berg er medlem av Klagenemnda for petroleumsskatt.

Hovedfelt