Helene Frich Hanøy

Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 928 47 805
E-post: hfh@rblaw.no

Pr. august 2016 – i permisjon.

Hanøy har master i rettsvitenskap fra Universitetet i Bergen og master i maritim rett fra National University of Singapore.

Arbeider hovedsakelig med kontraktsrettslige, konkursrettslige og prosessuelle problemstillinger.