Knut-Terje Winther-Sørensen

Partner - Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 99 11 44 54
E-post: ktws@rblaw.no

Knut-Terje Winther-Sørensen arbeider i betydelig grad med rådgivning og tvister knyttet til skatt, selskapsrett, restruktureringer og generasjonsskifter.  Winther-Sørensen bistår også klienter på generell forretningsjuridisk basis.

Av områder hvor Winther-Sørensen har erfaring kan nevnes:

 • Rådgivning og tvistesaker på skatte- og avgiftsområdet i Norge og over landegrensene.
 • Rådgiving til familieeid virksomhet.
 • Generasjonsskifter innen en rekke bransjer bl.a fast eiendom, fiskebåtrederier, rederier, tjenesteyting og oljerelatert virksomhet.
 • Etablering av selskaper og stiftelser.
 • Styrearbeid og styreansvar.
 • Samarbeid med revisorer og regnskapsførere.
 • Samarbeid med advokater i en rekke land bl.a USA, Singapore og Spania.
 • Rådgiving til næringslivet herunder knyttet til internasjonal virksomhet.
 • Kjøp og salg av bedrifter.
 • Restruktureringer, eksempelvis fisjoner og fusjoner.
 • Adskillelse av eierfellesskap.
 • Testament, fremtidsfullmakter og ektepakter.
 • Selskapsstrukturer, vedtekter og aksjonæravtaler.
 • Bokettersyn og andre kontroller av offentlig myndighet.
 • Strategisk juridisk rådgivning
 • Bistand i langvarige konflikter.
 • Forhandlinger med kemner og banker.

Foredrag for næringslivet, UiB og NHH.

Hovedfelt