Ole Kvelstad

Partner - Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 977 36 979
E-post: ok@rblaw.no

Ole Kvelstad har tidligere arbeidet som dommerfullmektig, påtalejurist, som advokat i et større advokatfirma, og i Tryg Forsikring. Han har bred prosedyreerfaring. Hos Rasmussen & Broch arbeider han primært som rådgiver for næringslivsklienter både nasjonalt og internasjonalt, særlig i forbindelse med kontrakter, selskapsrettslige spørsmål og representasjon ved prosesser for domstolene.

Hovedfelt