Tormod Torvanger

Partner - Advokat

Telefon: +47 55 55 92 00
Mobil: +47 902 125 08
E-post: tt@rblaw.no

Tormod Torvanger sluttførte sine studier ved Universitet i Oslo i 1995, med spesialisering i skatterett og selskapsrett. Han har bakgrunn fra advokatvirksomhet, fra Sentralskattekontoret for storbedrifter og sist fra Norges Handelshøyskole. Ved NHH har han særlig har hatt et ansvar for skatterettsundervisningen. I tillknytning til sitt ansettelsesforhold ved NHH har han arbeidet med en monografi om den norske rederibeskatningsordningen som nå er i en avsluttende fase. I sitt virke som skatteadvokat, sist som partner i Rasmussen & Broch ANS, har Torvanger hovedsakelig arbeidet med rådgivning og tvistesaker på skatteområdet, herunder med saker for domstolene. Ved Sentralskattekontoret for Storbedrifter og som skatteadvokat har Torvanger i omfattende grad arbeidet med den norske rederibeskatningsordningen. Advokat Torvanger fortsetter å forelese i skatterett ved NHH etter sin gjeninntreden som partner i Rasmussen & Broch ANS fra høsten 2016. Torvanger er tilknyttet Skatterettslig forskningsforum ved Universitetet i Oslo og er medlem av IFA.

 

 

Hovedfelt