Nådde frem i omstøtelsessak mot Staten

Profitek AS konkursbo v/bostyrer adv Gunnar A Haahjem fikk i dom av Gulating lagmannsrett 16.11.2016 medhold i krav om omstøtelse mot Staten v/kemneren i Bergen av betaling av arbeidsgiveravgift med kr. 6.416.409.

Betalingen var forsinket med 63 og 64 dager, og fant sted cirka to måneder før fristdagen. Dommen inneholder en drøftelse av den såkalte ordinærreservasjonen i dekningsloven § 5-5. Saken ble for boet prosedert av advokat Ole Kvelstad. Dommen er av Staten anket til Høyesterett, men det er i skrivende stund ikke avklart om den vil bli tillatt fremmet. Les hele dommen her: https://lovdata.no/dokument/LGSIV/avgjorelse/lg-2015-144674?q=omst%C3%B8telse