Partner – Ole Kristian Nag

Vi har gleden av å meddele at advokat Ole Kristian Nag har trådt inn som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS.

Advokat Nag har bakgrunn fra Advokatfirmaet Harris, KPMG Law Advokatfirma og Kluge Advokatfirma. Advokat Nag jobber med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett. Advokat Nag har videre lang erfaring med bistand ved generasjonsskifte i virksomheter, og yter bistand ved aksjonærtvister og insolvens. Advokat Nag har videre bred erfaring med corporate governance og strategisk rådgivning, herunder både som styremedlem og styresekretær.

Advokat Nag har også lang erfaring innenfor eiendomstransaksjoner, herunder rådgivning knyttet til valg av transaksjonsform, omorganiseringer i forkant av salg, kontraktsforhandlinger og gjennomføring av Due Diligence. Advokat Nag er mye benyttet som foreleser innenfor fagområdene skatt og selskapsrett.