Advokat/advokater

Vi ønsker å knytte til oss en eller flere dyktige advokater med forretningsjuridisk erfaring med eller uten portefølje. Vi har et sterkt faglig fokus med fag-/bransjegrupper og klare mål og ambisjoner for vår virksomhet. Det ønskes derfor engasjement knyttet til dette. Vi har et svært godt arbeidsmiljø og er opptatt av at den/de aktuelle passer […]

Les mer

Partner – Ole Kristian Nag

Vi har gleden av å meddele at advokat Ole Kristian Nag har trådt inn som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS. Advokat Nag har bakgrunn fra Advokatfirmaet Harris, KPMG Law Advokatfirma og Kluge Advokatfirma. Advokat Nag jobber med selskapsrett, herunder særskilt med omorganiseringer og egenkapitaltransaksjoner, kontraktsrett og skatterett. Advokat Nag har videre lang erfaring […]

Les mer

Nådde frem i omstøtelsessak mot Staten

Profitek AS konkursbo v/bostyrer adv Gunnar A Haahjem fikk i dom av Gulating lagmannsrett 16.11.2016 medhold i krav om omstøtelse mot Staten v/kemneren i Bergen av betaling av arbeidsgiveravgift med kr. 6.416.409. Betalingen var forsinket med 63 og 64 dager, og fant sted cirka to måneder før fristdagen. Dommen inneholder en drøftelse av den såkalte […]

Les mer

Partner – Tormod Torvanger

Vi har gleden av å meddele at advokat Tormod Torvanger har gjeninntrådt som partner i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch ANS. Advokat Torvanger har bakgrunn fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, Advokatfirmaet Thommessen, Norges Handelshøyskole, PwC og fra vårt advokatfirma. Både ved Sentralskattekontoret for storbedrifter og som skatteadvokat har Torvanger jobbet mye med den norske rederibeskatningsordningen. Ved NHH […]

Les mer

Åpning av konkurs i Fluid Control AS

Etter begjæring fra selskapets styre åpnet Bergen tingrett 25.10.2016 konkurs i Fluid Control AS. Advokat Gunnar A Haahjem i Advokatfirmaet Rasmussen & Broch er oppnevnt som bostyrer. Fluid Control AS har drevet virksomhet med salg og utleie av høy- og lavtrykksutstyr samt slanger og koblinger, i hovedsak til oljerelatert næringsliv. Selskapet hadde ved konkursåpningen ca […]

Les mer